Kişisel verilerinize ilişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinize ilişkin Aydınlatma Metni

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Brisa” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz. Brisa, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu aydınlatma metnini, www.otopratik.com.tr internet sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek için sunuyoruz.

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir.
İletişim formunu kullanımınız kapsamında, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve bunlara ilişkin hukuki dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.
Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalık olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • İletişim formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi,
  • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
  • Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).
  • Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile
  • hukuki süreçlerin yürütülmesi.
  • Kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:
  • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, kimlik ve iletişim bilgilerinizin, reklam, tanıtım, etkinlik ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi amacıyla işlenmesi.

B. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında yer alan amaçlarla yetkli servisler ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir.

D. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda doldurulan iletişim formu aracılığıyla, kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen www.brisa.com.tr internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurarak, bu formu İrtibat Kişisinin adresine posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden info@brisa.com.tr e-mail adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Detaylı Bilgi Almak için: www.brisa.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atabilir veya İrtibat kişisi ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

İrtibat kişisi iletişim bilgileri:
Adres: Kısıklı Cad. Şehit İsmail Moray Sok. No: 2-1 Üsküdar-İstanbul
E-mail: info@brisa.com.tr