Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - İLETİŞİM FORMU

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Brisa” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metnini, www.profleet.com.tr internet sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek için sunuyoruz.

 • Veri Sorumlusu

Brisa, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir.

İletişim formunu kullanımınız kapsamında, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve bunlara ilişkin hukuki dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:

Hukuki Sebep

İşleme Amacı

 • Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İletişim formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • Saha ekiplerimizin ve Profleet danışmanlarımızın ziyaretlerine ilişkin süreçlerin planlanması.
 • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile
  hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması.
 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, kimlik ve iletişim bilgilerinizin, reklam, tanıtım, etkinlik ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi amacıyla işlenmesi.
 • İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, çalışma yaptığınız sektör/segment, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir.

 • Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda doldurulan form aracılığıyla, kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen www.brisa.com.tr internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurarak, bu formu İrtibat Kişisinin adresine posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden info@brisa.com.tr e-mail adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Detaylı Bilgi Almak için: www.brisa.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atabilir veya İrtibat kişisi ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

İrtibat kişisi iletişim bilgileri:

Adres: Kısıklı Cad. Şehit İsmail Moray Sok. No: 2-1 Üsküdar-İstanbul E-mail: info@brisa.com.tr