Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

GİRİŞ

İşbu Kullanım Şartları, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan www.profleet.com internet sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Site’ye erişilmesi ve Site’nin kullanımı ile Site üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarınatabidir.

Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Site’yi kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Site’yi yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Brisa”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Site’deki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Brisa, herhangi bir zamanda, Site’nin, özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayınlayabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Brisa tarafından belirtilmedikçe, Site’nin herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.

Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Site’yi kullanmayınız. Site’yi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz.

Brisa, Kullanım Şartları’nı ihlâl etmeniz durumunda siteyi kullanımınızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

KULLANIM KOŞULLARI

 1. Brisa veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Site’nin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Site’nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Brisa’ya söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 2. Brisa, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Site’deki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
 3. Brisa, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Site kullanımını engelleyebilir.
 4. Site’nin ya da Site’de yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.
 5. Bu Site, üçüncü taraf uygulamalarına/web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Brisa bu uygulamaların/web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına/web sitesine verilen bir bağlantı, Brisa’nın uygulamayı/siteyi ya da uygulamada/sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.
 6. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Site’yi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.
 7. BRİSA, BU KULLANIM KOŞULLARI İLE BAĞLANTILI OLARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ VE KOŞULLARI DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAMAKTADIR. BRİSA, SİTENİN HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINA (SİBER SALDIRILAR VEYA KÖTÜ AMAÇLI KOD VEYA YAZILIMDAKİ KESİNTİLER DAHİL) YA DA HER TÜR YAZILIMLA UYUMLU OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. BRİSA, SİTEYE ERİŞİMİNİZ VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU REDDEDER. SİTEYE ERİŞİMİNİZİN VE KULLANMANIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BİLGİ SİSTEMLERİNİZDE VEYA VARLIKLARINIZDA GERÇEKLEŞEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BU TÜR ERİŞİM YA DA KULLANIMDAN SONUCU OLUŞAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.
 8. Site’ye erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:
 • Site’yi hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
 • Site’yi kullanma yetkisini ortadan herhangi bir sebebe rağmen Site’yi kullanıma devam etmek.
 • Site’ye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
 • Site için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Site’nin veya Site’yi kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
 • Başka bir kişinin Site’yi kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Brisa’nın yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.
 • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
 • Site ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Site’yi/Site’nin içeriklerini kullanmak.
 • Site’yi kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.

FİKRİ HAKLAR

9. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi Brisa’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Site’nin indirilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

10. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/uygulama/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kurallara aykırı olarak kullanılamaz.

11. Site’nin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12. Site aracılığıyla taleplerin alınması, yerine getirilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen kişisel verilerinizin toplandığı alanlardaki ilgili aydınlatma metinlerini inceleyiniz.

A. SAİR DÜZENLEMELER

13. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

14. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Brisa nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.